Wird geladen...

Shiawase-sô no Okojo-san: Folge Karafuru Kojopî/Okojo banchô! Seikatsu shidô-hen Musik & Liste der Songs

Karafuru Kojopî/Okojo banchô! Seikatsu shidô-hen Soundtrack
Datum der Veröffentlichung: 30/07/2002
Genres: Comedy, Animation
Musik von : Masamichi Amano